Combo Check

 

 

yes Ring typ – indikerar mått över kullor

yes Plugg typ – indikerar mått mellan kullor

 

Den effektiva ”Combo Check” tolken kombineras av en sammansatt gå form tolk med en hårdmetalls pinne/kula (tillverkad till samma diameter som detaljens pinnar) som träffar detaljen på ett plan detta ger ett mättresultat mellan/över kullor.

 

”Combo Check” skall förinställas i en master plugg eller ring och används för att mätta variationer i måttet över pinnnar/kullor. Beroende på vilken typ av indikator som används kan variationen avläsas antingen som en dimension mellan/över kullor eller variationen i steg om 0.0025 mm (0.0001”). För att minska det nödvändiga gungandet för att uppnå ett riktigt mätresultat, tillverkas spline tolkens effektiva tandvidd över eller under minimum/maximum för att reducera mät felet på grund av att tolken ej är i linje med splinen.

 

Den patenterad utlösnings mekanismen på plugg typen, drar till fullo tillbaks pinnen vilket inte enbart ökar noggrannheten och repeterbarheten utan även skyddar detaljen.