Tolkar Folkar För Att Mäta Koncentricitet

 

Dessa tolkar används för att mäta koncentriciteten på vissa diametrar eller att de är i rät vinkel i förhållande till splinens delningsdiameter. Western Pegasus tillverkar dessa tolkar till samma tolerans på profil och delning som man tillverkar sina sammansatta tolkar.

Tolkarna för att mäta koncentriciteten är sammansatta av tre ringar, de två yttre ringarna är fasta och centrumringen roterar så att den låser på detaljen. För att uppnå ett mätvärde sätts en mätklocka mot det släta bandet på tolken och man roterar detaljen.

 

 

 

 

 

 

Olika Typer Av Tolkar För Koncentricitet

 

Ring typ (att användas mellan dubb).
Dorn typ (att användas mellan dubb).
Bänkmonterade dorn och ring typ med fasta eller flyttbara indikatorklockor.