Spline Tolkar Av Ring Och Plugg Typ

 

Western Pegasus tillverkar alla typer av spline ringar och pluggar Tolkar av ring och plugg typ utgör den enklaste typen av inspektion av splines.

 

Hel GÅ Ring tillhandhåller en grundkontroll av maximum effektive tandtjocklek på en utvändig spline

Hel GÅ Plugg tillhandhåller en grundkontroll av minimum effektive tandlucka på en invändig spline

Sektor STOPP Ring tillhandahåller en grundkontroll av minimum verklig tandtjocklek för utvändig spline

Sektor STOPP Plugg tillhandahåller en grundkontroll av maximum effektiv tandtjocklek på invändig spline

Hel STOPP Ring tillhandahåller en grundkontroll av minimum effektiv tandtjocklek på en utvändig spline

Hel STOPP Plugg tillhandahåller en grundkontroll av maximum effektive tandlucka på en invändig spline

 

Spline Ringar och Pluggar kan även bli designad för en kombination för mätning av yttre och inre diametern på detaljen Andra faktorer i designen av tolkar kan inkludera egenskaper som axeltapps diametrar, slipade hål, plan och hål i förhållande till en tand eller lucka.