Konade Master Pluggar

 

Vi tillverkar även Koniska Master Pluggar (KMPs) KMP används vid tillverkning samt förslitningskontroll av Ring tolkar. KMP har tre inristade band som visas i diagrammet nedan; en ny Ring tolk tillverkas för att passa mellan de två första linjerna. När Ringen går över den tredje linjen är den utsliten.

 

När en KMP används i tillverkningen av nya Ringar, försäkrar detta att alla nya Ring tolkar är lika i storlek och tillåter er att följa upp förslitningen av Ring tolken på ett mycket enkelt och noggrant . Detta är mycket användbart då bubbla Ring tolkar levereras för att användas dels hos underleverantör och slutanvändare.