หัวจับ ประเภทต่างๆ

 

Tapered – แบบง่ายที่สุดในการตรวจสอบ หัวจับ Taper จะผลิตเป็นแบบเฟืองหรือ major diameter ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการได้จากขิ้นส่วนที่ต้องการวัด Tapered หัวจับ สามารถจารึกข้อความที่แถบข้างของชิ้นส่วน

 

 

Rotolock – ออกแบบเละผลิตตามความต้องการของลูก

ค้าใช้สำหรับงานตรวจสอบเครื่องกลหนัก,งาน

การกลึง,การเจียร, และการทำเฟืองของชิ้นงานที่ต้องการวั

ดขนาด spline pitch ตัวจับ Rotolock Arbor ประกอบด้วย three spline sections, two fixed and one rotating Rotation สร้างโดยใช้ Offset male จนถึง female vee และผลิตขึ้นเพื่อให้เกิด torc ในด้านตรงข้ามกับการหมุนของเครื่องจักร หัวจับ สามารถผลิตแบบมี Spindle สำหรับใช้ Hydraulic หรือใช้ locknut ในการเปิดด้วยมือ โดยทั้งสองแบบสามารถยึดระหว่างศูนย์กลางต่างๆ สำหรับงานตรวจสอบ