เกจวัดความร่วมศูนย์

 

เกจวัดความร่วมศูนย์ ใช้สำหรับตรวจสอบความมั่นใจในขนาดและความตรงศูนย์ หรือ หน้าสัมภัสตั้งฉากกับ spline pitch diameter Western Pegasus เป็นผู้ผลิด เกจวัดความร่วมศูนย์ โดยมีความคลาดเคลื่อนในระดับเดียวกับ รูปทรง, เนื้อที่, and ค่าหนีศูนย์กลาง ซึ่งถูกใช้ใน composite gauges ของเรา

 

เกจวัดความร่วมศูนย์ แบ่งออกเป็น 3 splined rings , 2 outer ring fixed และ central ring หมุนเืพื่อยึดกับชิ้นส่วน เพื่อให้ได้ปริมาณตามที่ำกำหนด Dial gauge จะถูกติดตั้งลงที่จุดศูนย์กลางของวงแหวนในขณะที่ชิ้นส่วนถูกหมุน

 

 

 

 

รูปแบบทางเลือก เกจวัดความร่วมศูนย์

 

Ring Type (ใช้ระหว่างจุดศูนย์กลาง)
Plug Type (ใช้ระหว่างจุดศูนย์กลาง)
Plug แบบติดตั้งกับโต๊ะและแบบ Ring Type ชนิด Fixed หรือแบบมี Positional indicators