ให้เรารู้จักท่านมากขึ้น

 

Western Pegasus พยายามเสนอบริการแก่ลูกค้าใดๆ อย่างเต็มที่ ด้วยปรัชญาในการบริการให้ริการที่กระตือรือล้น การทำนายความต้องการล่วงหน้า และเป้าหมายในการทำให้ได้ดีกว่าความคาดหวัง ทำให้เราเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรโดยแท้จริง ด้วยทรัพยากรที่เรามีในประเทศอเมริกาและอังกฤษ รวมถึงความร่วมมือจากตัวแทนทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเซีย และแอฟริกา ทำให้เราสามมารถให้บริการท่านได้ทันกับการเปลี่ยน

แปลงของตลาดสากล

 

Western Pegasus ภาคภูมิใจที่ได้บริการลูกค้า บริการไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้เท่านั้น เราพร้อมให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญแก่ลูกค้าเสมอ ด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา เรามีการเพิ่มขั้นตอนการทำงานที่

มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้ประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้สำเร็จขึ้นได้โดย

 

 

การประเมินชิ้นส่วนและเครื่องมือ

บริการการตรวจและการออกใบรับรองใหม่

ห้องทดลองที่ได้รับมาตรฐาน

ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการตรวจสอบ

 

 

ประสบการณ์ที่เพื่มพูนของพนักงานการอ

อกแบบและผลิต

ความเข้าใจอย่างครบถ้วนในเรื่องมาตรฐา

นสากล

ความสามารถด้านโปรแกรมออกแบบอย่าง

แท้จริง

การนำเสนอทางออกสำหรับลูกค้าแต่ละรา

ยโดยเฉพาะ

 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย ไม่ว่า เกจ สำหรับงานทั่งไป ไปจนถึง เกจอ่านค่าได้ สั่งทำ ล้วนแล้วแต่ผลิตออกมาโดยมีความคลาดเคลื่อนตรงตามที่กำหนดอย่

างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใน เอกสารแนะนำรายละเอียด หรือผลิตภัณฑ์สั่งทำ เราพยายามหาโอกาสที่จะสร้างสรรค์สินค้าที่มีทั้งคุณภาพและบูรณภา

พสูง

 

UK

747/751 Warwick Road
Tyseley, Birmingham, UK
B11 2HA
(44) 121 706 1231 Phone
(44) 121 706 8425 Fax

USA

728 East 8th Street
Holland, MI 49423
(616)393-9580 Phone
(616)393-9583 Fax