ต้นแบบ Taper

 

เรายังเป็นผู้ผลิต ต้นแบบ Taper Plugs (TMPs) TMP ใช้สำหรับงานผลิตและการตรวจสภาพ wear condition ของ Ring gauge TMP ประกอบด้วย 3 ส่วนดังรูปด้านล่าง Ring ใหม่จะถูกผลิตให้เข้ากันได้กับ 2 ส่วนแรก หาก Ring สามารถผ่านถึงส่วนที่ 3 ได้ หมายถึง Ring นั้น สึกหรอ.

 

เมื่อนำ TMP ไปใช้ในการผลิต Ring ใหม่ มันจะทำให้แน่ใจได้ว่า ring gauges นั้นถูกต้องในขนาด และช่วยให้คุณตรวจสอบ ring wear ได้ง่ายและถูกต้อง จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อ Ring เหล่านั้นถูกกระจายไปยังผู้รับช่วงรายย่อยหรือผู้ใช้งาน.